COVID info

Heidestatiestraat 8, 2920 Kalmthout

COVID INFO

COVID-19 en reizen

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland


De 10 Corona geboden volgens Huisartsenkring Kalmthout


  1. Blijf thuis als je ziek bent! Dit geldt ook voor kinderen.
  2. Ook wie niet ziek is, kan het virus dragen en anderen besmetten. Draag daarom je mondmasker op drukke plaatsen, in slecht geventileerde ruimten en bij de dokter.
  3. Was de handen regelmatig met water en zeep.
  4. Hou meer dan 1,5 meter afstand van mensen die niet in je bubbel zitten.
  5. Hou je bubbels klein, ook nu ze zijn uitgebreid naar 15 personen. Doe activiteiten in de buitenlucht.
  6. Wees extra waakzaam bij evenementen waar meer mensen zijn.
  7. Kinderen verdienen maatregelen op maat, omdat het voor hun ontwikkeling belangrijk is dat zij vrijuit kunnen spelen met vriendjes en leren. Wees je er echter van bewust dat ook zij besmet kunnen worden en het virus kunnen overdragen op ouders of grootouders. Daarom blijft handen wassen bij kinderen erg belangrijk.
  8. Blijf voorzichtig in de omgang met ouderen of mensen met onderliggende aandoening. Besef dat je niet altijd kan zien wie risicopersoon is en dat niet alleen risicopersonen ernstig ziek kunnen worden.
  9. Bel je huisarts vóór je langsgaat als je koorts hebt, hoest, geur- of smaakverlies of andere op griep gelijkende klachten hebt. Breng een kind met koorts niet naar de crèche of naar school zonder uitdrukkelijke toelating van de huisarts.
  10. Laat je testen wanneer de huisarts of contacttracer dat vraagt. Testen, traceren en isoleren zijn momenteel onze belangrijkste wapens tegen het virus.


Meer informatie over COVID-19

* Meest recente algemene informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 


* Advies voor mensen die thuis geïsoleerd zijn (en hun gezinsleden): https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-communicatiemateriaal


* Hoe correct een mondmasker gebruiken: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/03/666.71.54

Heidestatiestraat 8, 2920 Kalmthout

Hallo@huisvanheide.be