Hallo

Heidestatiestraat 8, 2920 Kalmthout

Dia1
2
2

Huidige werking ikv COVID-19


Onder de huidige omstandigheden merken we dat patiënten ons niet graag lastig vallen met andere dan Covid-19-gerelateerde klachten. Uitstel van (telefonisch) contact kan echter snel tot verergering van bepaalde problemen leiden met een moeilijkere behandeling en langer herstel tot gevolg. Dus neem gerust contact op indien u in normale omstandigheden ook om advies zou vragen.


Momenteel is het niet mogelijk om online afspraken te boeken voor eender welke problematiek. We zijn uiteraard telefonisch bereikbaar en consultaties zijn mogelijk na overleg met een van de artsen. Wij zijn zoals steeds alle werkdagen bereikbaar van 8 tot 19 uur. 


Wij trachten de patiënten die toch op raadpleging moeten komen op tijd te zien zodat er nooit meer dan 1 patiënt in de wachtzaal hoeft te zitten. U hoeft zeker niet vroeger te komen. 


Elke patiënt met symptomen van een infectie van de onderste of bovenste luchtwegen (hoesten, niezen, koorts, algemeen onwel gevoel, kortademigheid, keelpijn...) moet telefonisch contact opnemen met de huisarts


Op basis van de telefonische triage zal de arts beslissen of de patiënt thuis moet uitzieken of een verder klinisch onderzoek  of een opname in het ziekenhuis nodig is.


Voor de meest recente informatie dient u zich te wenden naar: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

Weekwacht (na 19u)

Bel: 03/650.52.53


Via een keuzemenu wordt u rechtstreeks doorgeschakeld met de huisarts van wacht in Kalmthout.

Weekends en feestdagen

www.hwpnoordrand.be


U kan zich zonder afspraak aanmelden in Huisartsenwachtpost Noordrand, naast de Spoed van AZ KLINA, of een huisbezoek aanvragen via 03/650.52.53. 

Levensbedreigende situaties


Bel: 112


03/666.71.54

Heidestatiestraat 8, 2920 Kalmthout

Hallo@huisvanheide.be